torsdag 27 februari 2014

Valet 2014

Alla indikatorer spår att alliansen  kommer  att förlora valet till hösten, vilket i och för sig inte förvånar eftersom de har utan tvekan haft den skadligaste politiken för Sverige sedan Olof Palmes dagar. Det positiva med att att alliansen kommer förlora valet i höst  med skulle väl,  för deras del (alliansens), vara är att det är dags för en ny självrannsakan och eftersom SAP och kompani kommer regera under den värsta europeiska ekonomiska depressionen i mannaminne finns det teoretiskt sett en chans till att alliansen kan komma tillbaka 2018 med nya tag. Troligtvis kommer det inte att ske.
Vi kommer sannolikt att få leva med ett sossegäng i ett par valperioder  till och som konsekvens kommer SD växa och troligen vara största eller näst största parti 2018, vilket betyder att allra senast då kommer (M) och SAP regera tillsammans.
Man skulle ju kunna gråta för sakernas tillstånd, men eftersom jag sedan många år flytt det horribelt självgoda Sverige och dess systembolag, köper jag mig hellre vin i butiken  på hörnet och skålar för det som kunde ha varit och skrattar sedan åt eländet.

tisdag 25 februari 2014

Sverige i tiden.Sverige är en fullt utvecklad socialiststat där statens bästa inte folkets står först i arbetsordningen oavsett om det är alliansen eller den röd-gröna röran som håller i rodret.
Die dummen Schweden, Blue eyed Swedes, Suéco burros… är haranger om svensken, vi ses som lite bakom flötet i vår omvärld.
Svensken har ett piedestal-tänkande och indoktrinerats att tro att man i vår omvärld ser på Sverige som ett föredöme. Ett land som gjort och fortfarande gör allting rätt
Jag har under alla dessa år jag bott utomlands knappast hört något om Sverige bortsett från en eller annan idrottsprestation
Men den Grandiosa självbilden vårdas ömt i landet där ingen är så bra som vi.

Var och varannan vecka läser jag om något som inte fungerar i landet Så_Bra_Vi_Är. Från gamla som behandlas illa till poliser som avrättar folk på gator och i deras sina hem. Infrastruktur som inte underhålls, folk som vägras vård, en skola med sämre resultat år efter år, åldringar som tvingas ha toaletthink i vardagsrummet när de inte klarar att gå i trappan och äldre par som inte får bo tillsammans.. Det är det som svensken tror är världens bästa välfärd och världens bästa skola.
Svenskar, ett folk som verkar ha ryggrad som överkokt spagetti tillåter att detta fortgår år efter år.
Sverige är en skendemokrati, där endast godkända åsikter accepteras. Definitivt inget bättre föredöme än vilken annan socialistdiktatur som helst.

Sverige ett bra exempel på en demokratur.
Redan 1965 skrev Vilhelm Moberg "I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedian domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.”

måndag 24 februari 2014

Inför EU valet

Utan demokrati tar maktmissbruk över.

EU är i princip samma typ av organisation som Sovjetunionen var. EU styrs av kommissionen som är icke folkvalda "opartiska" tjänstemän. Kommissionen lagstiftar och lägger fram lagförslag som ministerrådet godkänner.
Ministerrådet består av icke-folkvalda ministrar och regeringstjänstemän från de olika EU-länderna.
 Europaparlamentet består av 700 folkvalda ledamöter från EU:s medlemsländer och parlamentet skall i vissa fall godkänna lagförslag innan de kan bli lag.
Tyvärr är detta en formsak – kommissionen och ministerrådet har ett icke-formellt men absolut inflytande över parlamentet.
EU:s väljare kan därför inte vare sig direkt eller indirekt påverka EU:s lagstiftning som gäller före svensk lag, även före svensk grundlag.
Eftersom i EU maktutövning och lagstiftning inte kontrolleras av ett folkvald parlament utan av oberoende tjänstemän så finns i EU ingen demokratisk stat och unionen är heller inte demokratisk.

Detta liknar vad som fanns i diktaturens Sovjetunion med centralkommittén, ministerrådet och parlamentet. Även där var parlamentet folkvalt men saknade makt.
Liksom det är i EU, så var det också i Sovjetunionen slöseri, inkompetens, mutor, korruption och maktmissbruk förödande för samhället.
I Sovjet rasade systemet, EU består än. Men jag tror inte EU har en chans att i längden bestå i nuvarande form. Skall EU resa sig måste det bli en demokrati, annars kommer det inte ens att bestå lika länge som Sovjetunionen.