tisdag 8 april 2014

Inför EU-valet 2014.

Jag funderar ofta varför EU frågor och beslut hanteras som de gör av politiker, medier och samhällsdebattörer här i Sverige.

Vi har ett akut demokratiproblem i Europa. Det är här demokratin som samhällsform skapats och utvecklats. Vi är demokratins vagga, dess rötter och enligt många demokratins spjutspets. Men vi är också det kanske främsta exemplet på demokratins kris.
  1. Den folkvalda representationen i EU-parlamentet har begränsat inflytande i EU och delar makten med ministerrådet och EU-kommissionen.
  2. Insynen i beslutsprocesserna i EU är sämre än det vid är vana vid i Sverige.
  3.  EU:s system för beslutsfattande är komplicerat och svårbegripligt och många är inte insatta i det.
  4. Medlemsstaternas inflytande i EU via ministerrådet sker via indirekt demokratisk representation. Sveriges röst i EU förvaltas av regeringen, som i väldigt liten utsträckning har sökt mandat i val för den politik de för i EU.
  5. De nationella partiernas vilja att delta i ett informativt och bra samtal om politikens villkor på EU-nivån, vilka beslut som fattas, på vilket sätt, på vilken nivå och vad politiska initiativ på de olika nivåerna har för konsekvenser är lågt.
  6. Väljarnas möjligheter att sätta sig in i vad deras röster i de olika valen egentligen ger för reellt politiskt utfall är ganska begränsad.
  7. Möjligheten för resursstarka intressen från näringsliv eller organisationer att via lobbyism påverka beslutsfattarna ökar när tranparens och ansvarsutkrävande minskar. Vi är på väg mot en korporativistisk allians mellan stater, näringsliv och organisationer.
 Resultatet är ett gigantiskt demokratiskt underskott; en politisk nomenklatura av tjänstemän, lobbyister och politiker som kontrollerar skeendet med mycket liten möjlighet till ansvarsutkrävande.

En av de viktigaste motkrafterna är det vi kallar subsidiaritetsprincipen, att beslut ska så nära de berörda som möjligt.  Det borde innebära att. EU ska lämna nationella frågor i fred, och att riksdagen ska lämna regionala och kommunala frågor i fred. Det finns gott om exempel på politiska frågor där efterlevnaden av denna princip är mycket låg: Skolfrågan i Sverige eller miljöpolitiken i EU.

Subsidiariteten är principiellt en viktig del av EU-bygget, men det saknas starka krafter för dess försvar till skillnad från i USA, där en av de viktigaste politiska skiljelinjerna historiskt just varit frågan om hur mycket makt som ska överlåtas åt den federala nivån.

Det här är ett av många ämnen som skulle behöva en levande politisk debatt i Europa och i Sverige. Vi behöver en befolkning och en samhällsdebatt med kunskap och fokus i EU-frågorna. Istället har vi partier och politiker som helst inte vill ha någon EU-politisk debatt, medier som helst fortsätter att koncentrera sig på riksdagsvalet och en befolkning som tycks ha gett upp och kommer att stanna i soffan. 
För vad kan de göra om de vill se en förändring?

söndag 6 april 2014

Om religioners ursprung

När en civilisation hade nått en storlek att den haft en så stor inverkan på världen runt omkring att vi är medvetna om att den existerade, genom att bygga städer, skriva ner saker, och så vidare, då har den varit stor nog att behöva en härskande klass, och att kunna hålla folk utanför den härskande klassen under kontroll.

Vad kan det finnas ett bättre sätt för att få den kontrollen än att berätta för alla att det finns någon övernaturlig makt som vi inte kan se, men som kan se oss. Som har all makt, övervakar oss hela tiden och kommer bli enormt uppretad om vi inte gör vad den vill att vi ska göra. Om du inte gör vad vi, som har kontakt med den här övernaturliga makten, talat om för dig att du ska göra för att hålla den övernaturliga kraften glad, då kommer riktigt dåliga saker kommer hända dig, för att inte tala om vilka hemskheter som kommer att hända dig sedan du dött.

Alternativet är att du gör de saker som makten, genom oss som har kontakt, säger åt dig att göra, hur svårt och ansträngande det än är. Handlingar som knappast kommer att göra ditt liv lättare än det är nu, men då får du din belöning när du dött.

Och förresten, gott folk, vi som har kontakt med den himmelska makten är skyldiga att berätta vad man ska göra för att få sin belöning, eftersom vi kan förklara hur alla dessa mystiska saker som händer. Som hur världen blev till, varför solen stiger på morgonen och varför regnet faller.
Den övernaturliga kraften har makt att se till att det sker. Därför är det bäst att ni ser till att hålla makten på gott humör, för annars kanske inte solen går upp igen i morgon.

Inse att det här är kärnan i varje religion jag kan tänka på. Men med varierande formuleringar och med några utsmyckningar beroende på tid och sammanhang.