fredag 20 juni 2014

Dagens funderingar.I år har det registrerats 23.839 nya asylsökande i Sverige under perioden januari till maj. Det är en ökning med 7.958 personer jämfört med samma period 2013, enligt ny statistik från Migrationsverket.
Var ska de bo?
Hur ska de integreras?
Hur ska de försörjas sig tills det får ett arbete?
Hur ska de kunna få ett arbete?
Var ska de bo?
Hur ska de integreras?

Hur påverkas Sverige av en så stor mängd människor, en del med svåra posttraumaiska problem, en del är analfabeter,  en del med en strikt religiös bakgrund placeras på små orter?
Orter där det inte finns resurser att klara av att befolkningen ökar med 20, 30 och ibland ända upp till 40 % från en vecka till en annan? Hur ska man klara boende och samhällsservice som skola, sjukvård, språkutbildning, I en liten ort när man får många nya invånare med en helt främmande bakgrund och stora behov av hjälp och stöd?
Får man ens ställa sådana frågor eller ska man låtsas som om allt är frid och fröjd?
Ska man bara vara tyst av rädsla för att bli anklagad för att vara rasist islamofob eller främlingsfientlig?

Det här är frågor som vi måste kunna diskutera öppet utan välmenande skygglappar. Frågor som är alldeles för viktiga för att överlåta till SD, rasistiska grupperingar och deras motparter extremvänstern  komma med sina enkla men helt orealistiska lösningar på ett mycket komplicerat problem.
Har vi överhuvudtaget en chans att få en ett sansat samtal om de här frågorna innan det är alldeles för sent.
Som det ser ut just nu verkar det helt omöjligt och tyvärr leder det bara till att rasister och nazister blir ännu mer högljudda, och de som borde ta tag i frågorna bara hukar sig och verkar tro att det löser sig om man sopar problemen under mattan och sitter still i båten.

söndag 15 juni 2014

Nya svenskar?Den främsta anledningen till att det ser ut som det gör med integration av invandrare i Sverige idag, är att riksdag och regering skapar regler som går emot vad man tidigare beslutat. Lagar och regler som fortfarande gäller.  Nya lagar där man bestämt att människor som vistas olagligt i Sverige efter att de fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillståndska ha rätt till fri sjukvård och fri skolgång. Fri sjukvård har inte de som vistas legalt i landet.
Det kommunala självstyret körs brutalt över när regeringen, ivrigt påhejad av Miljöpartiet, beslutar att tvinga självstyrande kommuner att ta emot asylinvandrare som de varken har bostäder, skola eller andra resurser för att ta emot. Kommuner som vägrar döms till att betala miljontals kronor i böter.
Skolan fungerar inte och mängder av unga, som till stor del är, asylinvandrades barn, har så dåliga svenska kunskaper att de klarar sig  inte genom grundskolan  och har inte ens de grundläggande kunskaper som krävs för få att arbete eller klara sig överhuvudtaget i ett allt mer komplext samhälle. Men trots att problemen är uppenbara, är det tabu, och rent av stigmatiserande att ens försöka prata om de problem som finns.