måndag 8 augusti 2011

Hur man går miste om lyckan.

 • Genom att bygga luftslott..
 • Genom obeslutsamhet.
 • Genom onödigt gnäll och dåligt lynne.
 • Genom att vara godtrogen.
 • Genom att ge upp vid första motgång.
 • Genom att överdriva svårigheter.
 • Genom att lita på ovärdiga människor.
 • Genom att försöka att hastigt bli rik.
 • Genom att låta ambitionen kallna.
 • Genom att aldrig våga ett försök.
 • Genom att göra egennyttan till huvudsak.
 • Genom att vänta på att tillfället ska yppa sig.
 • Genom att arbeta endast när man har lust.
 • Genom tänka negativt om sig själv som person.
 • Genom att alltid se saker från dess sämsta sida.
 • Genom för stor självtillit efter första lätta seger.
 • Genom att låta tillfälligheterna överrumpla sig.
 • Genom att drömma om stordåd, istället för att uträtta  det närmast till hands liggande.

  Det vill säga: brist på arbetsamhet, självbehärskning, allvar, glöd och förutseende.

Inga kommentarer: