söndag 15 juni 2014

Nya svenskar?Den främsta anledningen till att det ser ut som det gör med integration av invandrare i Sverige idag, är att riksdag och regering skapar regler som går emot vad man tidigare beslutat. Lagar och regler som fortfarande gäller.  Nya lagar där man bestämt att människor som vistas olagligt i Sverige efter att de fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillståndska ha rätt till fri sjukvård och fri skolgång. Fri sjukvård har inte de som vistas legalt i landet.
Det kommunala självstyret körs brutalt över när regeringen, ivrigt påhejad av Miljöpartiet, beslutar att tvinga självstyrande kommuner att ta emot asylinvandrare som de varken har bostäder, skola eller andra resurser för att ta emot. Kommuner som vägrar döms till att betala miljontals kronor i böter.
Skolan fungerar inte och mängder av unga, som till stor del är, asylinvandrades barn, har så dåliga svenska kunskaper att de klarar sig  inte genom grundskolan  och har inte ens de grundläggande kunskaper som krävs för få att arbete eller klara sig överhuvudtaget i ett allt mer komplext samhälle. Men trots att problemen är uppenbara, är det tabu, och rent av stigmatiserande att ens försöka prata om de problem som finns.

Inga kommentarer: