tisdag 5 juli 2016

Om kvotering


Man motiverar kvotering med att etnisk och könsbaserad mångfald är viktigt i bolagsstyrelser och andra sammanhang. Etniciteten antas alltså vara en merit eller en svaghet sig. En svaghet om ens grupp är en så kallad överordnad grupp  Tanken om kvotering innebär de facto att kön och etniska skillnader existerar och är så pass viktiga att man bör sträva efter mångfald genom kvotering.
Detta är inget annat än en ytterst obehaglig möjligen välvillig form av rasism men ändå inget annat än ren rasism.!
Man skulle alltså behandla folk olika enbart utifrån kön och  etnicitet. Positiv särbehandling kallas ibland dessa kvoteringsideer.
Men då bortser man från att den väljs bort  blir utsatt för negativ särbehandling.
Då ser man tydligt vad kvotering egentligen innebär, ren smygrasism.

En märklig uppfattning är också att det finns en övertygelse om att speciell blandning av etnicitet och könsfördelning som skulle vara perfekt rättvisa eller optimalt effektiv – lägg  direkt ner den  tanken! Det har aldrig definierats några gruppspecifika egenskaper som skulle skapa denna optimala blandning och om så gjordes vad är det som talar för att de skulle vara positivt för de underrepresenterade grupperna ?
Företrädarna för dessa ack så fina och progressiva kvoteringsideer försöker gömma sig bakom ord som rättvisa, jämlikhet och allas lika värde men är i sanning nakna i sin argumentation. De är i själva verket inget annat än fullblodsrasister när de framhäver kön och hudfärg framför kompetens och erfarenhet.

Inga kommentarer: