lördag 25 februari 2017

Trump och Sverigebilden.

Efter Trumps tal om Sverige och de problem som den stora invandringen skapat, har det kommit en våg av journalister som med starka ord vill visa hur fel Trump har.
Den starka reaktionen hos politiker och journalister bottnar i en djup frustration och rädsla över att ha förlora kontroll över den "sanning" som man vill sprida som den enda riktiga.

Från media och indignerade politiker påstås det att bilderna av Sverige som nu far över världen är förvridna och felaktiga. Många säger att det är rena lögner. Men men då måste det ju finnas något som är sanning eller hur?

Men men med de möjligheter som skapats med internet, finns det bara subjektiva berättelser, där man beskriver sin uppfattning av den lilla del av verkligheten man ser och upplever.

Vad vi än gör så är våra tolkningar individuella och felet man gör är att man tror att man kan applicera den egna berättelsen. som generell.

Varje människa har alltså sin egen sanning. Allt blir, för att ta till en sliten fras, relativt.

En lustighet i sammanhanget är att de som nu försöker försvara den gamla Sverigebilden är samma personer som bara för några månader sedan talade sig varma om öppna gränser och internationalism, och kallade de som då sågs som nationalister för rasister och fascister, de personerna har plötsligt förvandlats till nationalister som ivrigt försvarar det svenska och den (tidigare icke existerande) svenska kulturen.

Inga kommentarer: