torsdag 8 mars 2012

USAs militaristiska imperium.

För att inse USAs imperialistiska natur tänk dig följande scenario.:

Mot bakgrund av sitt lands växande status som stormakt så  tillkännager Kinas försvarsminister planer på att öka Kinas militära utgifter, så att den årliga budgeten för Folkets befrielsearmé (PLA) kommer fortsättningsvis  att vara större än den sammanlagda försvarsbudgeten för Japan, Sydkorea, Ryssland, Indien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.


Kina avser även att skapa ett antal fullt bemannade förläggningar för PLA utplacerade I strategiskt känsliga områden runt om i världen, som t.ex Latinamerika och Afrika som ett uttryck för den  kinesiska statens globala  intressen.  Kina aavser även att förhandla om tillträdesavtal och rätt till överflygningar med dussintals nationer för att underlätta humanitära insatser och förstärka PLA: s förmåga att bidra till att upprätthålla stabiliteten i världen.

Kina tänker sig att  dela in världen I ett heltäckande nät av territoriella kommandon, som leds av fyrstjärniga kinesiska generaler. En generaler  tilldelas det övergripande ansvaret för Asien och Stillahavsområdet, en annan för Afrika, en tredje för Mellanöstern. Dessutom ska man man ska snarast inrätta ett kinesiskt nordamerika kommando, med ansvar att övervaka situationen på den kontinenten, och ett kinesiskt rymdkommando  ansvarigt för kosmos.


Implementera ett kraftfullt program för krigsspel och övningar i länder runt om i världen som även ska omfatta det västra halvklotet, samt att hålla land-, luft-och sjöstridskrafter som behövs i omedelbar beredskap för att omsätta dessa spel och övningar i strid.


PLA förutsätts även skapa även  en PLA snabbinsatsstyrka, som på mycket kort varsel är kapabel att genomföra attacker var som helst I världen. Vilket även inkluderar användning av konventionella vapen eller kärnvapen mot verksamheter I yttre rymden.

Slutligen tänker sig sig Kina att upprätta ett strategiskt kommando med ansvar för sjö och landbaserade interkontinentala missiler  samt en kärnvapenutrustad flygstyrka omedlbart beredda att närsomhelst och varsomhelst slå till mot en eventuell motståndare.

Mit hypotetiska Kinesiska tillkännagivande motsvarar I stort sett vad USA har installerat idag, men konstigt nog är det knappast någon som reagerar mot det här.

Däremot är det väl Ingen tvekan om att reaktionerna skulle bli häftiga om Kina annonserade detta idag,

USA  har en militärbuget på c:a 700 miljarder dollar. Man står för c:a 40% av världens samlade militärutgifter.

Enligt siffror från Department of Defence har USA runt 300 000 man stationerade utomlands,vilket ät långt mer än alla andra länder har tillsammans., Den här styrkan är utplacerad I 761 baser I 39 olika länder  Men inte nog med det. Det tillkommer  100 000 man som befinner på fartyg till sjöss och de styrkor som befinner sig I krig I Afgahanistan och Irak.

Inga kommentarer: