onsdag 12 augusti 2015

De mörka krafterna.

I den muslimska världen har ledande tänkare och opinionsbildare i bästa fall varit tysta i ifråga om kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter i allmänhet. Om någon trots det försökt tala om ett reformerat islam har de effektivt tystats.
Om jag då jämför med kampanjen för att få slut på apartheid i Sydafrika så förenade sig vita och svarta över hela världen.
När väst äntligen tog ställning mot Sydafrikas apartheid skedde det på bred front. Kampanjen mot apartheid nådde ner i klassrum och idrottsarenor, till kyrkor och synagogor alla stod enade mot systemet. Sydafrikanska idrottsmän fick inte vara med och tävla.
Ekonomiska sanktioner infördes och hårda internationella påtryckningar sattes in mot landet för att det skulle förändra sitt sociala och politiska system.
Med det radikala islam har vi i dag ett nytt och ännu våldsammare apartheidsystem, där människor hotas och förföljs, inte för sin hudfärg utan för sitt kön, sin sexuella läggning, sin religion och – bland muslimer – för sin personliga variant av trostillhörighet.
Man accepterar stillatigande att bloggare piskas till döds, att man hugger händerna av tjuvar, offentliga avrättningar som stening och halshuggning,, att flickor könsstympas, att de våldtas och misshandlas för att de är fel klädda, de mördas för att de vill gå i skola och dödas av sina släktingar om de råkar förälska sig i någon annan än den deras föräldrar valt ut . Listan verkat kunna bli hur lång som helst.
När några modiga kvinnor i Sverige vill visa hur kvinnoförtrycket breder ut sig i i områden med muslimsk majoritet, då angrips de av vänsterns representanter för att ” de generaliserar, de talar i egen sak, och de vill demonisera muslimsal män”.
Nu hör man ingenting från feministerna om mäns våld mot kvinnor, istället försöker man skjuta budbäraren för att inte som det så vackert heter ”ställa grupp mot grupp”.
Nu är det inte längre tal om allas lika värde utan då är det ett kryperi för de verkligt mörka krafterna, de radikala muslimerna, och ett tydligt hyckleri i mästarklass.
Så dyker de okunniga politikerna upp och försvarar stenåldersmentaliteten med att islam är egentligen en fredens religion istället för att stötta de som försöker kämpa för en muslimsk reformation och ett sekulariserat islam.

Inga kommentarer: