onsdag 26 augusti 2009

All postdistribution avstängd.

Tingsrättens dom att beordra Black internet att stänga av The Pirate Bay i ett annat sammanhang:

"Omständigheterna är sammantaget sådana att Posten genom att tillhandahålla leverans av droger objektivt sett kan anses som medverkande till de olovliga förfogande av droger som användare av tjänsten och eventuellt andra gör sig skyldiga till", står att läsa i domen från stockholms tingsrätt.
"För medverkansansvar krävs emellertid inte att Postens tillhandahållade av leverans är en förutsättning för eller nödvändig betingelse för att de olovliga förfogandena kommer till stånd. Att annan leverantör också levererar brev saknar i detta sammanhang betydelse," skriver tingsrätten.
Värt att notera är att domen enbart förbjuder Posten att leverera olagliga varor. Domen säger inte att hela Posten ska stängas, endast att de nämnda varorna inte får levereras med hjälp av Posten.
Beslutet att lägga ner Posten vilar alltså helt och hållet på Postens styrelses axlar, även om det naturligtvis är svårt att se hur domen skulle kunna efterföljas på något annat sätt.

Inga kommentarer: