onsdag 6 november 2013

Från tidningen Riksdag och Departement

Idag kopierar jag från tidningen Riksdag och Departement och förvånas av att se hur mycket pengar partierna har.

Snart meddelar Partibidragsnämnden hur höga statliga bidrag riksdagspartierna får för år 2014.
Men för vissa partier är bidraget en liten del av inkomsten. För Centerpartiet, som tillhör ett av Europas rikaste partier, utgör det statliga partibidraget en spottstyver. Under 2012 redovisade partiet tillgångar på ungefär en och en halv miljard kronor. Alliansvännerna i Folkpartiet hade tillgångar som bara motsvarade två procent av den summan år 2012, 30 miljoner kronor.
Centerpartiets välfyllda skattkistor beror på en framgångsrik försäljning av Centerpress år 2005, ett partiägt företag som ägde tio lokaltidningar. Försäljningen drog in 1,8 miljarder till partikassan. Under valkampanjerna 2006 och 2010 brände partiet pengar i samma storlek som Moderaterna och Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna är det näst mest välnärda partiet i Sverige, med tillgångar på en halv miljard vid slutet av 2012. Och partiet har också många kranar att vrida på för att fylla kistorna. Under 2012 drog partiet in 66 miljoner på lotterier och tog emot fackliga anslag på sammanlagt 13 miljoner.

Parti          Tillgångar 2012     Partibidrag 2012
S               565 miljoner           46,8 miljoner
M              126 miljoner          42,5 miljoner
MP             16 miljoner           14,4 miljoner
FP              30 miljoner           14,5 miljoner
C                1,5 miljarder         14,1 miljoner
SD              35 miljoner           11,9 miljoner
KD             29 miljoner           12,7 miljoner
V                16 miljoner           12,5 miljoner

Sverigedemokraterna har traditionellt finansierat partiet genom att styra pengar från partidistrikten till den centrala partiorganisationen. Innan partiet hamnade i riksdagen byggde man upp partikassan genom kommunala bidrag.
Efter riksdagsinträdet fortsatte denna ordning. Efter ett kongressbeslut år 2011 sänkte man den summa partidistrikten var tvungna att skicka vidare till ledningen från 40 procent till 25 procent, och numera går pengarna oavkortat till partiets valfond, den pott som ska finansiera partiets valkampanj.
Även partiets kvinnoförbund SD-kvinnor, med omkring 200 medlemmar år 2012 och ett statligt bidrag på 1,4 miljoner, avsatte under 2012 en halv miljon till valfonden som har växt från fem miljoner till 13 miljoner år 2012.
Moderaterna hade vid samma period en valfond på 20 miljoner, men ska enligt redovisningen avsätta ytterligare 30 miljoner till den under 2013. Miljöpartiet redovisar också sin valfond, den uppgick vid slutet av 2012 till 2,8 miljoner.
Partibidragsnämnden skulle ha fattat beslut om partiernas bidrag för 2014 i förra veckan men måste vänta på grund av att alla handlingar inte har kommit in i tid. Beslut kan tidigast fattas på onsdag.

Inga kommentarer: