fredag 30 september 2016

Islam och kristendom.

Om man sätter sig in om islams rötter, läser det som står i koranen och ser vad deras profet Muhammed och jämför med det budskap som Jesus predikade  så inser man att islam är  någonting helt väsensskilt från kristendomen.  Muhammed var en statsman, en militär ledare som instiftade ett politiskt system baserat på en religion som syftade till att kontrollera staten och alla invånare i de samhällen han erövrade. De tidiga kristna och Jesus hade ingen kontroll över staten. De sökte samexistens och tvingades istället underordna sig staten. Det finns inget i de ursprungliga källorna till kristendomen som förespråkar krig i guds namn, som det finns inom islam.

Det här är grunden till att dagens radikalisering,  en skillnad i förhållandet mellan stat och religion som ger en enorm skillnad mellan kristendom och islam. Att man inte vill inse att  islam som inte haft någon reformation och ingen upplysningstid är en grundläggande orsak till dagens terrorism i religionens namn gör en rejäl tankevurpa.
Detta betyder,  att alla muslimer, som inte lever efter de Koranens och Haditernas regler, inte ska skuldbeläggas, men islam, som religiöst politiskt system har definitivt skuld till att de muslimska terroristerna söker och finner stöd för sitt våld mot  otrogna i texterna och Muhammeds exempel.

Om vi, som samhälle, kunde inse detta. Om vi kunde inse att de vi strider mot inte förvanskar islam, utan istället tar fram dennas religions kärnvärden.
Om vi kunde inse att vi befinner oss i krig mot radikalt islam och inte några förvirrade själar, så skulle vi mer effektivt kunna bekämpa dessa grupper.
Problemen kan inte lösas som imamerna hävdar; mer religion, mer islam i fängelser och skolor.
De skulle bara göra situationen värre.
Det radikaliserar kriminella i fängelserna som sedan rekryteras till terrororganisationer, vilket vi ser exempel på hela tiden. Det distanserar muslimska ungdomar från vårt samhälle, vilket  enbart skulle skapa mer motsättningar mellan grupper. Svaret är istället mindre religion och helst en reformering av islam.

Men en reformation av islam kan aldrig komma utifrån utifrån. Den måste komma inifrån, men den kommer aldrig om  samhället hela tiden försvarar islam och låter muslimerna vara kvar i den bubbla de nu sitter instängda i. Om vi hela tiden försvarar den uppfattning som Sveriges olika muslimska förbund talar för, som går ut på att muslimsk terrorism inte har med islam att göra.

Inga kommentarer: