onsdag 30 november 2016

Förbjud religiösa bilder?

I en intervjuundersökning bland lokalpolitiker i Skaraborgs län anser var tredje politiker att det ska vara förbjudet att publicera bilder som kan vara kränkande för religionsutövare.
En av de politiker som anser att ett förbud vore bra är  kommunalrådet Leif Walterum i Skövde. Han motiverar sin åsikt såhär: “Det är egentligen onödigt med den typen av provokationer, för det leder ju egentligen inte till något positivt”

Det är skrämmande att så många som 30% av lokalpolitikerna att det här är en bra  idé, speciellt som den här typen av förbud enbart är något som enbart är ett krav från muslimer.
En religion som  gör anspråk på att vilja styra och ställa över människor, reglera hur de skall leva sina liv och i många fall även föreskriva hur samhället skall vara organiserat.
Religionen har påbud om vad man får äta, hur man skall klä sig, vem man får ha sex med, hur man får ha sex, vilka ritualer man skall genomföra vid olika tidpunkter, hur man skall behandla kvinnor, om reproduktiva rättigheter, om brott och straff och om liv och död.
I många samhällen är religionen den statsbärande läran, vilket leder till förtryck, omänskliga straff för sådant som borde vara en privatsak, censur, förföljelse av fritänkare och oliktänkande, klanvälde och teokrati.
Att hävda att man inte skall få kritisera religion är absurt. Det är som att säga att man inte skall få kritisera vissa politiska åsikter.
Religion måste kunna kritiseras och ifrågasättas på samma sätt som alla andra idéer som gör anspråk på att få styra hur människor skall leva sina liv.
Det rimliga förhållningssättet är att alla människor istället skall ha så stor frihet som möjligt att leva sina liv och göra fria val efter eget huvud. Gränsen för denna frihet går där man kränker någon annans frihet. Till detta kan läggas att alla skall ha lika rättigheter inför staten och den offentliga makten.
Notera att detta ger religiösa människor frihet att ägna sig åt sin tro, så länge de inte stör eller tvingar någon annan vilket är en frihet som islam inte är beredda att tillerkänna alla oss andra.
Åsikts och yttrandefrihet  är den idé som jag anser vara överlägsen.
Men jag kommer inte att tappa sansen och ta till våld bara för att någon annan annan kritiserar, ifrågasätter eller hånar min uppfattning. Det hör till spelets regler och borde vara självklart för var och en.

Inga kommentarer: