måndag 5 december 2016

Politikers ego.

Det är märkligt hur en del människor kan tro att de är utsedda till att styra de okunnigas liv, d.v.s. alla andras. Vad jag då främst tänker på politiker i riksdag och regering. Allt vill dessa inavlade politiker lägga sig i. Allt.
Man vill styra och ställa över sådant som de inte har med att göra. Det skall bestämmas över sådant som folk är klart bättre på att att sköta själva. Politikerna tror att de är de som bäst vet hur man ska styra en verksamhet som de varken förstår ,har erfarenhet från eller behärskar.
Det är minst sagt oroande att politikerna på något underligt sätt lyckas lägga under sig mer makt, trots att de redan bevisat att de både saknar inkompetens förmåga att hantera sådant de redan lyckats lägga under sig.
Arrogans och storhetsvansinne i kombination med inkompetens och en fullständigt förlorad kontakt med verkligheten, är vad det verkar handla om.
Vad Sverige behöver är en decentralisering värd namnet, så att beslut fattas i samförstånd med de som berörs av besluten, helst ska besluten tas av individen själv. Olika alternativ ska öppet redovisas, och diskuteras.
Det ska inte ses som ett problem att alla får en möjlighet att delta innan besluten fattas. På många områden är människornas spontana, frivilliga samarbete det enda som kan få saker och ting att fungera.
Vilket samhälle vill man ha? Vill man ha ett ansiktslöst kollektiv, där ingen behöver ta ansvar eller ställas till svars, eller ett samhälle med fria individer? Skatteslav och röstboskap, eller sin egen herre?

Inga kommentarer: