fredag 18 september 2009

Representativ diktatur?

Har inte den svenska såkallade representativa demokratin blivit en baklängesdemokrati, som egentligen blivit en sorts representativ diktatur.

Vad är det som gör att jag ser det så? Tänk efter en stund. Lagar stiftas i det tysta, hemlighet, utan insyn från allmänheten i partikanslier och riksdagsutskott. Det här visar sig genom att fler och fler hoppar av från riksdagen då man inte anser sig kunna påverka. Det låter väldigt fint och man slår sig för bröstet och framhåller Sverige som ett exempel vad gäller transparens i statens beslutsfattande. Vi har ju en unik offentlighetsprincip i sverige…, Men är det mer än en floskel, politiska beslut fattas i obskyra kotterier långt bortom offentlighetsprincip i utskott, regerings och partikanslier ofta medverkar lobbyister och särintressen för att försäkra att förslagen blir de rätta. Är det inte så, utformas förslagen av politiskt tillsatta helt anonyma tjänstemän så kallade experter som är helt ansvarsbefriade vad gäller de förslag man kommer med.

Riksdagens roll är inte längre att besluta om lagar och kontrollera regeringen, utan uppgift verkar ha blivit att attestera redan fattade beslut och att sedan försvara och förankra  besluten hos partiernas medlemmar.

De etablerade partierna får visserligen färre och färre medlemmar men vad spelar det för roll när partistödet gör att partierna inte behöver medlemmar längre. Man klarar galant ändå att lhålla partiets byråkrativ vid liv. Räcker inte pengarna till, kan man lätt höja partistödet.

Politikernas uppgift har blivit att föra ut, försvara, och förankra partielitens ideer, inte att lyssna på dem de ska representera. Partiernas kommunikation har drag av ett propagandainstrument där kommunikationen bara går uppifrån och ner.

Vi har fått ett samhälle styrt av en priviligierad elit inte en demokrati. Svensk demokrati fungerar inte som det en gång var tänkt.  Många, för att inte säga de flesta riksdagmän anser sig inte representera sina väljare utan sitt parti. Lydiga förmedlare av partikansliernas budskap.

För mig är den nuvarande situationen mycket närmare en diktatur än fungerande demokrati. Visserligen inte en person som diktator, män väl ett partikansli. Vi har en representativ diktatur inte demokrati. Tyvärr gäller även den här situationen inom EU där direktiv förhandlas fram i största hemlighet, och lobbyister och särintressen sitter med och utformar för texterna. Samtycker sedan inte boskapen om förslagen, ja då blir det en andra, en tredje, en fjärde  läsning till dess att packet röstar rätt.

Det var den lätta biten, problemformuleringen, men lösningen en del kan vara att föra tillbaka makt till riksdagen eller införa öppna utskottsmöten, minska politikernas klåfingrighet och låta besluten fattas på gräsrotsnivå i de flesta fall. De som omfattas av ett beslut, ska kunna påverka. Slopa partistöden så att partierna finansieras av medlemmarna och förbjud anonyma bidragsgivare. det här borde kunna vara ett första litet steg mot en bättre tingens ordning.

Inga kommentarer: