torsdag 29 januari 2015

Yrvaket?

Att ta in fler invandrare än vad man kan ta hand om på ett bra sätt är inte försvarbart. Att sätta tiotusentals människor i lägerliknade asylboenden ute i skogen (typ Grytan som var aktuellt för inte så länge sedan) är inte värdigt ett land om vill se sig som en humanitär stormakt.

Det är varken bra för de som kommer eller för de som redan bor i landet.

Man gör saker i fel ordning. Först borde man försäkra sig om att det fanns jobb och boende,sedan ta emot folk. Inte som nu ta in mängder av människor och sedan inte kunna ta hand om dem på ett värdigt sätt.

Migrationspolitiken visar en tendens av yrvaknande.

Tidigare när invandrarna inte var så många och då fungerade det utmärkt för det mesta, men nu när man ska ta hand om kanske 100 000 då fungerar det inte alls.

Politikerna står där frågande: vad gör vi nu då? Met fungerade ju så bra innan. Men istället för att acceptera att gårdagens lösningar inte fungerar längre så istället för att öppet diskutera och försöka lösa problemen förnekar man att det överhuvudtaget skulle finnas problem, sticker huvudet i sanden. Det löser sig, vi kan fler, Sverige är ett rikt land.

Men löser man verkligen något på det sättet, gör det inte bara problemen värre?

Problem? Vi har väl inga problem invandringen är en tillgång.

Trots att invandrarna sägs vara en tillgång sitter ändå mer än 15 000 personer med uppehållstillstånd fast i asylboenden ute i glesbygden för de hittar varken arbete eller bostad.

Nu vaknar trots allt några politiker upp, med en syndares bekännelse under galgen. Det här får mig att tänka på Tage Danielssons: När röken från fabriken når direktörens hatt, då får vi en miljödebatt"

Ska det behövas 25 000 asylsökande i ett barackläger på Östermalm i Stockholm innan man börjar inse vidden av det åtagande man gjort genom invandringen.

Inga kommentarer: