torsdag 19 februari 2015

Nu drar vi ett varv på veven. 20-15-02-19

Idag kom socialdemokraterna tankar  om hur man ska förbättra integrationen av invandrare.
Sverige har idag 430 000 arbetslösa. Företagen rationaliserar och man räknar med att datorer och robotar tar över vartannat arbete i Sverige de närmaste 10-15 åren!
Dessa uppgifter måste den sittande regeringen känna till men ändå är man precis som de 3 berömda aporna – döva , blinda och icke seende för verkligheten!
För mig verkar regeringen ha en helt verklighetsfrämmande bild. Ska man lyssna på dem så verkar det vara  brist på arbetskraft i varenda yrke men ändå har vi ca 8% arbetslöshet.
Samma syn har regeringen på de som kommer, där de verkar alla vara forskare och läkare trots att 9 av 10 saknar ID-handlingar.   Undrar vilken planet regeringen bor på när de tror att de förväntade 400.000 + anhöriga skall hitta  ett arbete de närmaste 7-10 åren.
I dagens förslag från socialdemokraterna heter det:
”I den globala ekonomin är det en konkurrensfördel att ha goda kunskaper om regioner, och kulturer, och språk, inte minst för ett exportberoende land som Sverige.”
Såvitt jag vet har Sverige knappast någon export alls till länder som Afghanistan, Somalia och Syrien.
Vi har med andra ord inget som helst ekonomiskt behov av fler personer med kunskaper i Somali, Dari eller pPashto.
Om nu invandringen handlar om att ge oss internationella konkurrensfördelar, borde vi istället satsa på att få hit tyskar, kineser och amerikaner.
Regeringen visar att man inte förstått vilken sprängkraft som finns i att framhärda med massinvandringen. Fler och fler inser att det inte kan fortsätta såhär.
Regeringen, och de övriga i politikerskrået har intalat sig att det är ”Sverigedemokraterna” som är problemet.
Istället håller man på att skapa en enorm spricka mellan politiker och medborgarna som kommer att bli svår om ens möjlig att reparera. Politiker och journalistkåren klampar på för att ska försätta folkutbytet.
Det sorgliga är att ingen av dem har en susning om vilka konsekvenser den förda politiken får. Intresset att värdera och diskutera konsekvenser och kostnader för invandringen är lika med noll.
För politikerna och, de flesta, journalister är en genomlysning av invandringens kostnader och sociala konsekvenser lika osannolik som om att den katolska kyrkan skulle ha startat en utredning om Guds existens.
Under de senaste åren har flera seriösa kritiker framträtt och med starka argument visat på det ohållbara i situationen.
Argument som visar på ekonomiska och sociala konsekvenser som för Sverige bort från att vara ett välfärdssamhälle med hög tillit medborgarna emellan. Vi är på väg mot ett
klansamhälle med höga skatter, hög arbetslöshet och minskande välfärd.
Ändå är ingen av kritikerna egentligen emot vare sig invandring eller invandrare.
Givetvis lyssnar man inte till sådana argument och media gör sitt bästa för att censurerar bort obehagliga inlägg. Media har blivit en maktens megafon som bidrar till att kritisera och t o m, förfölja oliktänkande.
Sorgligt nog är, oftast, argumenten för massinvandringen generande svaga.  Troligen beror det på journalisternas bristande insikt och en konsensusanda som innebär att så kallade antirasister släpps fram oavsett hur okunniga och obildade de är.
Utan att behöva anstränga sig är det lätt att i Expressen hitta ett antal krönikörer vars alster får mig att häpna och undra av vilken anledning man släpper fram dessa personer i tidningen.
Vid läsningen av dem inser jag att det inte finns någonting, absolut ingenting, som vi har gemensamt. En både sorglig och skrämmande tanke.  Ska det verkligen behöva gå så illa att det slutar med, inbördeskrig.

Inga kommentarer: