tisdag 10 mars 2015

Religiösa hot.

När en religion, trosuppfattning eller ideologi strider mot, hotar eller öppet bryter mot demokratins fri och rättigheter är det inte bara en rättighet att kräva att politikerna och politiken agerar, det är en skyldighet!
När det sekulära samhället hotas av religiösa påtryckningar om ändringar av lagar eller anspråk på makt så ska budskapet från alla politiska partier enhälligt och tydligt nej.
De demokratiska sekulära samhällena har redan kämpat länge för att komma bort från präststyret och dess inverkan på samhället och borde, förstå vikten av att i alla lägen alltid försvara de grundläggande demokratiska värderingarna. Den bas och de grundlagar demokratin vilar på saknar helt religiösa faktorer och av den enkla anledningen att man kämpat länge för att göra sig av med teokratin.
Det som pågår i världen i just nu borde vara en väckarklocka och få medborgarna att förstå att skyddandet av den sekulära demokratiska staten är den viktigaste frågan för alla politiska partier oavsett var man står rent ideologiskt
Det är och förblir den demokratiska sekulära statens allra viktigaste uppgift att försvara sig och att skydda medborgarna från alla angrepp, och anspråk som religionen kan tänkas ha på demokratin och på de mänskliga fri och rättigheterna.
Ändå finns det de som kallar den inställningen för rasism, fascism och islamofobi.
Det kommer att bli den sekulära demokratiska statens undergång om vi inte begär att politiken agerar.
Ta upp en historiebok och läs, och försök sedan förklara varför det är så viktigt att vi förflyttar oss tillbaka till ett samhälle styrt av religion och av präster som utses inom den egna gruppen. Och fundera på varför man ska överge demokratin och den sekulära staten till förmån för en religiös diktatur.
Det är dina och mina rättigheter som står på spel, men samhället ser ut att splittras upp i två läger. Ett som vet precis vad som händer och använder varje tänkbar möjlighet för att flytta fram sina positioner och ett annat som förvirrat springer omkring och sätter nedsättande epitet på allt och alla som inte drabbats av sinnesförvirring. En gruppering som spelar den andra sidan rakt i händerna med sin totala brist på kunskap, integritet, insikt och oförmåga till självständigt tänkande.

Inga kommentarer: