fredag 25 september 2015

Tro och verklighet.


Jag är för öppna gränser och värld där människor får röra sig fritt.
Jag anser också att människor skall ha rätt att bosätta sig var de vill, så länge de respekterar andra människors sätt att vara, deras friheter, säkerhet och egendom.
För mig är det även självklart att ingen har rätt att utnyttja sin fria rörlighet för att leva på någon annans bekostnad.
Flyttar man, då ska man vara beredd ta seden där man kommer och att försörja sig själv och de sina.
Det här borde vara självklart och jag hoppas och tror att det är en självklarhet för de allra flesta.
Men verkligheten är något annat. Sverige kallar sig välfärdsstat, men en välfärdsstat som inte alls är byggd för att hantera den situation man nu mer eller mindre självförvållat försatt sig i.
Med en stor invandring, både flyktingar, välfärdsmigranter och sociala turister från andra EU-länder.. Men det är vad vi har och det är bara att gilla läget.
Till det skall vi lägga en migrations-, arbetsförmedlings- och socialbyråkrati som tycks göra mer skada än nytta när det gäller att slussa in nya svenskar i samhället. Såvida man inte anser att en inskolning till hjälplöshet, utanförskap och livslångt bidragsberoende är ett önskvärt normaltillstånd för medborgarna.
Man har dessutom samhällsfunktioner och en regering som helt tappat förmågan att ta initiativ, bära ansvar eller hantera nya situationer. Värst av allt är kanske att statens organ, med polisen som bärare av statens våldsmonopol, inte längre förmår skydda människors säkerhet och egendom, och då spelar det ingen roll om brottsligheten går ner eller upp eller vem som står för lagbrotten, Det är lätt att tro att staten helt enkelt givit upp och låter landet driva in i en anarki.
Det går helt enkelt inte längre att lita på att staten längre klarar av att leva upp till den viktigaste uppgiften, den att e, som innebär att skydda människorna, Men staten lägger stora resurser på att övervaka medborgarna, på ett sätt som mer verkar avsett att skydda staten från medborgarna än att enbart skydda medborgarna.

Inga kommentarer: