torsdag 24 januari 2013

Politikerskrået.

Inom socialdemokraterna har säger man att en fjärdedel av de som skall väljas in i riksdagen 2014 skall vara under en viss ålder. Ambitiöst, jan kanske, men också diskrimineradne. Urvalet kommer att begränsas till SSU och S-studenter utan erfarenhet från yrkeslivet  och socialdemokratin kommer missa möjligheterna till en kunskaps och erfarenhetsbaserad förnyelse. Att inte rekrytera in personer som har 30 40 års yrkesliv bakom sig, ett yrkesliv utanför politiken är att slöa bort erfarenhet.

Tittar vi på dagens riksdagsgrupper,  så är det en sorglig samling som sitter där. Man gömmer sigbakom titlar som murare eller metallarbetare, men I verkligehten har man ingen som helst erfarentet från hur det är att vara en vanlig människa. En socialdemokrat I bekantskapskretsen kallade sig bilmekaniker, men hans erfarenhet är begränsad sin till att ha arbetat I en biltvätt under sommarloven. Visserligen tog han bort titelen  efter att man påpekat att han I 25 år haft politiken som enda inkomstkälla. En annan titulerar sig fritidsledare och summerar man hennes tid I yrket blir det mindre än ett år, men närmare tjugo år som heltidsarvoderad politiker.

På folkets sida? Knappast.
Att i ett val kvotera in efter ålder har lett och kommer fortsatt att leda  helt fel. Man kommer skapa nya maktkamper mellan gammal och ung för ni  tror väl ändå inte att de ovan nämnda bilmekanikern och fritidsledaren kommer lämna uppdragen frivilligt. Ett uppdrag de glömt bort att de har till låns från folket som en gång haft förtroende för dem.

Ser vi till centerpartiet så har  Annie Lööf  aldrig stått på folkets sida hon är inget annat en en politisk broiler som enbart haft politiska uppdrag. Det samma gäller I stort för hela regeringen. Fredrik Reinfeldts karriär utanför politiken är några månader på Skandinaviska Enskilda Banken in Täby.  Att Annie Lööf då, som ordförande för ett av våra folkrörelsepartier, eller någon annan I alliansen helt plötsligt skulle ta folkets parti är lika omöjligt som att Annie Lööf som industriminister utan egen erfarenhet ska förstå industrins problem faller på sin egen orimlighet. Att det är lika klent erfarenheter utanför politiken  inom  alla riksdagspartier något som enbart göder  politikerföraktet  och motarbetas.

För att kunna förra folks talan och arbeta för vanligt folks bästa måste man ha befunnit dig där själv. Det har inte Annie Lööf. Det har inte Fredrik Reinfeldt.  Om partierna ska kunna vinna tillbaka väljarnas förtroende och för demokratin är det mer vanligt folk, med genuin yrkeserfarenhet, som skall in i politiken. Inte färre. Och definitivt inte utträngda av inkvoterade SSU:are som när de passerar 35 års ålder kommer intrigera och göra allt för att behålla sin plats i värmen.


För att försvara vanligt folk måste du själv komma därifrån. Alldeles för många av dagens “folkvalda” försvarar mest sina uppdrag som om de vore vanliga jobb. Det är de inte.De är heller inte valda för att “förklara” partiets politik, utan för att föra sina väljares talan. De har bara lånat ett uppdrag från sin efterträdare vars partifärg de inte känner till.  Dagens problem är inte bara socialdemokraternas eller alliansens. Det är helt enkelt så att demokratin börjar lida brist på medvetenhet om vad demokrati innebär.

Inga kommentarer: