måndag 5 december 2016

Godhetsvänstern

Man säger att västvärlden lider av kollektiv patologisk godhetstänkande och en hög grad av självspäkning men varifrån kommer den och är späkning egentligen rätt uttryck?
Och varför är inte Östeuropa drabbat?
Jag menar att det framförallt beror på ett normsystem som bland annat förbjuder oss att kritisera ”den andre” och förbjuder oss att bejaka och försvara oss själva som vita, samt påbjuder ensidig global godhet.
Det mest allvarliga är att det är tabubelagt att kritisera den andre, då det bland annat omöjliggör varje form av diskussion om det lämpliga i att introducera dysfunktionella och efterblivna kulturer i Sverige genom att tillåta massinvandring från tredjevärlden i mångkulturens namn.
Vänstern och de politiskt korrekta tycks tankemässigt vara fastlåsta genom normsystemet till att vara i opposition mot västvärlden, bland annat genom att vara för massinvandringen. Det är tillfredsställelsen med att arbeta emot västvärldens intressen som driver dem. Inte slutresultatet, att Sverige får mer migranter än vad man klarar av att ta hand om på ett värdigt sätt. Men de har genom praktisk handling visat att de själva någonstans djupt därinne nte vill bo med flyktingar. Men de är förhindrade att ens tänka så medvetet.

Att få anklaga och hata är drivkraften. De blir därför helt ställda om de genom ett tankeexperiment får som de vill därför att de förlorar den enda rollen som normsystemet erbjuder dem – opposition.
Partierna och de politiskt korrekta kännetecknas av att inte ha någon plan för invandringen. Att ha en långsiktig plan är att arbeta för samhällets långsiktiga intressen gentemot den andre. Planer hamnar därför inom tabubelagt område.

Politiker har normalt inga problem att ställa grupp mot grupp. När det gäller vita grupper vill säga. Men när det gäller icke-vita grupper mot vita så klarar politikerna inte av att hantera situationen.

De klarar inte av att prioritera svenskar, därför att det är ett brott mot tabut som förbjuder vita att gynna vita. Och de kan spendera hur mycket som helst på invandringsrelaterade kostnader. Det som aldrig har gått att få fram pengar till förut får plötsligt finansiering på löpande räkning.
Att gynna den andre ekonomiskt från de vitas kassakista ses som föredömlig godhet, då det är generöst och går emot de vitas intressen. Slöseri med skattemedel på marginaliserade grupper blir ett mål och ett mått på godhet.
För de som anser sig ha den rätta demokratiska värdegrunden finns ingen stoppknapp när det gäller invandring, valet för dem står inte mellan liten eller stor invandring, nej för deras del finns bara en obegränsad invandring
De ”Allas Lika Värde-troende” säger sig stå för öppenhet, att Sverige behöver öppenhet. Varför Sverige skulle behöva ”öppenhet”, dvs massinvandring av lågutbildade från fattiga dysfunktionella länder, som man knappt vet vilka det är, kan de troende inte förklara. Speciellt som vi samtidigt inte har massinvandring utan en blygsam och problemfri invandring från våra stora handelspartners som exempelvis Japan, USA och Tyskland.

Inga kommentarer: