onsdag 21 december 2016

Svenska självbilden

Svenskarna verkar ha två uppfattningar om de som kommer till Sverige migranter. Den ena uppfattningen är att det är arma trashankar precis som de som kom från koncentrationslägren efter kriget. Därför måste vi ta hand om dom som om de vore helt oförmögna att reda sig på egen hand.

Den andra uppfattningen är att Sverige är ett land betydligt mer högtstående och humanitärt än andra länder,. Man har en syn som går ut på att Sverige har lyckats förena Bergspredikans kristna kärlek med det bästa från den franska revolutionen. Inget land har klarat detta bättre än vi i Sverige verkar de flesta tycka. Därför måste Sverige ta ansvar för en värld där medborgarna uppfattas som barn som ännu inte vet sitt bästa.

Detta gäller inte minst migranter från tredje världen, och de som kallas EU-migranter, vilka inte kan bedömas efter samma normer som infödda, då de ännu inte kan anses tillräckligt socialt utvecklade för att ta ansvar för sitt eget handlande.
Begår dessa kriminella handlingar som mord och våldtäkt, inte minst bland de sina, ses det på ett annat sätt.
Denna omedvetna nedlåtenhet som ligger i den attityden finns som något undermedvetet som man inte vill kännas vid och erkänns inte. Den är nämligen inte rasism tror man, trots att det egentligen är just det, utan en handling av det ädla slaget ungefär som bonden som månar om sina husdjur.

Inga kommentarer: