fredag 30 oktober 2015

Döden i medelhavet.


Alla har rätt att söka asyl, vilket upprepats till leda. Men att fly undan krig och dödshot innebär inte att man ska kunna välja vilket land inom EU man skall få slå ned sina bopålar.
Inte om det förhåller sig så som våra medier tjatar om, att människor flyr för sina liv. Dessutom stipulerar Schengenavtalet och alla andra avtal att EU:s yttre gränser skall kontrolleras och bevakas.
Hela innebörden av den inre rörligheten bygger på detta. Där har vi det självklara svaret.
Människor har rätt att söka asyl och skall göra det vid EU:s yttre gränser, företrädesvis blir detta i Grekland, Ungern och Italien. Bygg upp rejäla asylenheter där och satsa rejäla summor på en fungerande hantering.
Inga asylansökningar hanteras någon annanstans än just vid dessa enheter. Asylsökande som dyker ner i t.ex. Sverige eller Danmark hänvisas och bjuds på skjuts till någon av dessa asylenheter.

Men kan Grekland, Italien och Ungern ta emot alla dessa asylsökande? Nej, självklart inte. Ett fördelningssystem, som vi redan sett ett embryo till, fördelar de asylsökande inom EU, kanske med nuvarande fördelningsnyckel som grund.
Grekland, Italien och Ungern slipper ta emot några asylsökande överhuvudtaget mot att de driver asylenheterna som finansieras fullt ut av EU. Systemet skulle fungera om alla länder skickade alla asylsökande till dessa enheter. Trycket av asylsökande skulle snabbt minska dessutom. Helt säkert.

Fortfarande har vi problemet med ”döden på Medelhavet”, människor måste ju ta sig till Italien för att söka asyl. Upprätta ännu en stor asylenhet i Tunisien och stäng Libyens kust med marina enheter. Asylenheten finansieras fullt ut av EU komplett med mutor, allt inkluderat.
Vill vi vara humana kostar det. Alla asylansökningar från norra Afrika behandlas vid enheten i Tunisien. De som ignorerar detta och tar sig över Medelhavet skjutsas tillbaka till Tunisien och asylenheten där.
Efter ett mycket kort tag tar sig knappast någon över Medelhavet på egen hand. Då har vi noll drunknade asylsökande.
Jag tar för givet att alla humanister aldrig slutar applådera detta förslag, som både leder till att alla får söka asyl, samt att ingen drunknar i sina försök att utnyttja sin mänskliga rättighet.

Inga kommentarer: