fredag 16 oktober 2015

Vänstern och fascismen.

Är det fler än jag som undrar hur vänsterns nyttiga idioter skriker om fascister egentligen tänker när de skriker fascister om sina motståndare?
Vet de överhuvudtaget vad fascism är? Såhär är det faktiskt.

- Fascismen en massrörelse, som vill ha ett elitstyre och meningen är att individen är underställd samhällets behov.
- Fascismen föredrar en reglerad, klassöverskridande ekonomi.
- Fascismen hyser en positiv eller sanktionerande syn på våld som medel att uppnå målet.
- Fascismen anser sig representera hela befolkningen och därför kan den i helt avvisa förnuftsresonemang och diskussioner.
- Fascismen motsätter sig alla gruppintressen till förmån för samhället som en organisk helhet och motsätter sig därför oberoende fackföreningar och fri företagsamhet
- Fascismen anser att folkets intressen ska tillvaratas genom en så kallad demokrati genom handling, med den subjektivt beskrivna allmänna viljan som grund.

Har jag fel, när jag tycker det känns som om vänstern är de verkliga fascisterna?

Inga kommentarer: