fredag 30 oktober 2015

Miljölobbyister.

Om man eldar upp havre som biobränsle är det positivt och kallas förnyelsebar energi och kretslopp, trots att hela havrens kolväteinnehåll blir CO2. Om man låter en ko äta upp samma havre, vilket ger lägre CO2-utsläpp, och binder en del av kolet i gödsel och jordförbättring, samt ger kött och mjölk, kallas det klimatpåverkande CO2.

All biomassa dör förr eller senare, vissnar, ruttnar, förmultnar och bildar CO2 och metan under processen. Naturen har dock uppfunnit maskiner som gör detta snabbare och effektivare, samt omvandlar delar av denna biomassa till kött och mjölk. De maskinerna kallas kor. De drivs till 100% på biobränsle och är en slags robotar som kan skörda detta biobränsle själva. Dock förbränner de inte samtlig biomassa de förbrukar, utan en del av biomassans kol binds i något som kallas gödsel, vilket används till jordförbättring och för att t ex motverka ökenutbredning. En del biomassa binds i kon som kött eller mjölk.
Det CO2 kon släpper ut (och även de små mängderna marknära metan, som snabbt bryts ner till CO2) tas med hjälp av fotosyntesen upp av växter och bli ny biomassa. Som kon äter upp. Detta kallas för kretslopp.
När en ko förbränner biomassa och släpper ut förnyelsebar kretslopp-CO2 kallas kon för en klimatbov och måste förbjudas. Om vi däremot tar biomassan, t ex havre (eller en buske - kor äter även buskar), och eldar upp denna i en värmepanna eller ett kraftvärmeverk  (ja, det sker med havre), där hela biomassan blir CO2 och inget binds i gödsel, då kallas det för förnyelsebar energi och sägs reducera CO2-utsläppen och rädda jorden från klimatförändringar.
Verkligheten är att det spelar ingen roll vad man gör med biomassan - eldar upp den i ett kraftverk eller låter den passera en komage - CO2-utsläppen blir lika stora oavsett och ärförnyelsebar kretslopps-CO2 och sägs inte ha någon klimatpåverkan då det tillhör kretsloppet. Av någon anledning väljer dock "miljörörelsen" att hävda att det inte handlar om kretslopps-CO2 om man låter biomassan passera en komage istället för ett kraftverk.
För övrigt finns det 7.3 miljarder människor, som med sina ineffektiva matsmältningssystem släpper ut massiva mängder metan och enorma mängder CO2 när de stoppar i sig biomassa (prova att äta lite löksoppa eller ärtsoppa, så ska du få se på metanutsläpp som får en ko att skämmas). Med samma logik som för kor så bör vi alltså sluta med människor, eftersom människor släpper ut CO2 och metan  på enorma nivåer. Finns ju dessutom sex gånger så många människor som kor. Eller så lär vi oss att kretslopps-CO2 är kretslopps-CO2 oavsett om man eldar upp det eller äter upp det. Och att metan snabbt bryts ner till CO2. Faktum är att om man inte låter en ko äta upp gräset, så vissnar gräset och bryts ner till ... CO2 och metan ändå. Men man får ingen mat. Det stora motståndet mot kor kan antagligen spåras till att partsinlagan veganer har ett finger med i spelet. Men de som pratar om att vi ska sluta med köttuppfödning och mjölk får gärna förklara vart allt undermåligt spannmål, som inte fungerar för människobruk, ska ta vägen. Ska vi elda upp det i den där värmepannan kanske? Och vad ska vi odla på de marker som bara duger till bete?
Och i ett hållbart jordbruks växtföljd hör vall (="hö") hemma för att låta jorden återhämta sig. Om vi låter vallen ruttna blir resultatet exakt samma som om en ko äter upp den, eller om vi för den delen eldar upp den. Att så många saknar analytisk förmåga är förstås inget nytt. Men det är sorgligt när man samtidigt utmålas som "experter", när man i själva verket bara är okunniga lobbyister.

Inga kommentarer: