måndag 25 mars 2013

Bankeländet.


De färska boksluten för de fyra svenska storbankerna Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea visar på samlade tillgångar (utlåning) på 12 500 miljarder kronor.
Det samlade aktiekapitalet i samma banker är 565 miljarder kronor. Det motsvarar att varje krona i kapital är belånad 22 gånger, eller att 95,5 procent av tillgångarna finansierats med lån.
De totala skulderna är därmed 11 935 miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att Sveriges BNP 2011 var cirka 3 500 miljarder.
Det innebär att de samlade skulderna är 3,4 gånger så stor som BNP d.v.s.  summan av alla varor och tjänster som produceras I Sverige på ett år.
Inom EU är bankernas totala tillgångar (d.v.s. skuld till banken) 47 000 miljarder euro, vilket motsvarar 3,66 gånger så stor som Europas BNP.

Skyddet mot en kris, det som kallas kapitalandelen, är i genomsnitt strax under 5 procent, enligt Bank of Uttryckt på ett annat sätt: det räcker med att bankernas tillgångar sjunker i värde med 4,5 procent för att hela aktiekapitalet ska vara utraderat och banken gå I konkurs (i praktiken är bankrutten ett faktum redan vid ett par procents förluster eftersom bankernas möjlighet att låna då stryps, fast då har staten, med skattepengar,  förstås redan hunnit gå in).
Man kan se det som att om banken skulle krisa får staten ta smällen, men samtidigt har alla vinstmedel hittills betalats ut till aktieägarna.

Det här är något som någon knappast någon politiker verkar begripa och de få som begriper, väljer att hålla tyst.
Men år efter år röstar man in samma töntar om och om igen. Den press vars uppgift är att bevaka makten har väl inte fattat ett skit dom heller, eller också är de så insyltade med makthavarna att de inte vågar säga något.

Är det inte dags att man vid nästa val väljer in lite friskt blod i riksdagen?

Inga kommentarer: