torsdag 28 mars 2013

EU på det sluttande planet

Om EU ska ha någon chans att överleva måste medborgarna få en möjlighet att mer direkt påverka besluten. Media måste kunna rapportera hur beslut fattas och på vilka grunder. Verksamheten måste bli vara begriplig. För att medborgarna skall kunna vara delaktiga krävs att EU är öppet och transparent. För att den demokratiska processen skall vara meningsfull krävs en möjlighet att utkräva ansvar. Det borde vara självklart.

EU måste alltså bli mer demokratiskt, mer begripligt och mer transparent. Och det måste ske inom överskådlig tid.
Om detta inte sker, då är det dags för Sverige att lämna EU.
Historien har dessvärre visat oss att de som har makten aldrig släpper den ifrån sig frivilligt.
Problemet med EU är ju att redan från starten hade den ett demokratiunderskott och så har det fortsatt.
Idag har situationen blivit katastrofal och ingen i EU ledningen verkar inte se hur illa ställt det är.
Istället ökar hemlighetsmakeriet och man tar sig rent diktatoriska rättigheter samtidigt som övervakningen av medborgarna ökar.
Euron skadar Europas ekonomi på ett sätt som få insåg. Tyvärr är den enda lösning politikerna ser, mer centralstyrning och mer makt till byråkraterna i Bryssel.
Det uppenbara vore att erkänna att det här inte fungerar och att man borde hitta en väg ut. Men bland det svåraste som finns för människan är att erkänna att man gjort fel, tagit fel beslut, men istället verkar man med en druckens envishet fortsätta nedför det sluttande planet.
Detta fredens projekt kommer gå under och det är nog bara bra men ju längre det drar ut på tiden desto svårare kommer konsekvenserna att bli.
Historien har också visat det finns gränser för vad medborgarna kan finna sig i. Tyvärr har det så gott som alltid slutat med våldsamheter.

Inga kommentarer: