fredag 22 mars 2013

EU Krisen

Cypernhistorien visar med all önskvärd tydlighet vad jag sagt och skrivit under lång tid. Som vanligt inom EU fattades beslutet att konfiskera spararnas pengar bakom låsta dörrar utan någon som helst insyn. Och nu när man insett hur idiotiskt beslutet är så skyller alla på någon annan. Ingen vågar ta ansvaret för ett förhastat beslut men om det vill sig väl kan vara ytterligare ett steg på vägen att bryta upp EU och börja om från början och förhoppningsvis göra rätt.. Engångsskatten raserar ju fullständigt det lilla förtroende man kan haft för politikerna. Nu när man börjat konfiskera en del av spararnas pengar hur ska då invånare i Spanien och Grekland kunna känna sig säkra?

Men det är inte nog att man anser sig ha rätt till småspararnas surt förvärvade slantar, man tar dessutom bort den för EU-ländernas viktiga insättningsgarantin, som innebär att staterna skyddar sparande upp till 100 000 euro.

Myglet bakom lyckta dörrar i Bryssel påverkar också förtroendet för hela EU samarbetet. Om reglerna för insättningsgarantin inte gäller överallt, vilka beslut är det då som håller?
Men det här är inte allt, ministrarna i hemliga klubben verkar utan minsta tvekan vara beredd att bryta mot den mest grundläggande regel för ett rättssamhälle, nämligen att man inte kan stifta lagar med retroaktiv verkan.

Man måste komma bort från panikåtgärder beslutade i hemlighet utan att någon kan ställas till ansvar. Hur ska jag som medborgare kunna veta vad jag ska rösta på när besluten fattas i hemlighet? Det måste till förberedda beslut, öppna diskussioner och tydliga bestämmelser om vad som gäller om EU överhuvudtaget ska kunna undvika ett totalt sammanbrott. Oförutsägbarheten i kombination med centralstyrningen och hemlighetsmakeriet blir i längden helt förödande för människors tilltro till EU och politikerna.

Nu tvingas den lilla människan ännu en gång betala för de misstag som gjorts av politiker som av allt att döma inte bara är helt inkompetenta utan också tydligt påverkade av bankernas lobbyister vilket lett till en totalt okontrollerad finansmarknad vilket i sin tur lett till en groteskt överdimensionerad banksektor. När det gäller Cypern har dessutom EU sett mellan fingrarna när man länge kunnat misstänka att penningstinna ryssar har betraktat ön som en pengatvättmaskin. Ryska miljardärer har ostört kunnat använda Cyperns banker för att förvandla svarta pengar till vita. Något som ECB borde ha stoppat för länge sedan.

Väldigt mycket hänger nu på att EUs högflygande politiker tar sitt ansvar och på ett öppet demokratiskt sätt visar att man tar finansmarknadens aktörer i örat.

Jag har svårt att tro att det ska hända annars återstår knappast annat än det totala sammanbrottet. Man kan inte fortsätta som nu att försöka lösa

Inga kommentarer: